img1 (på 1)

Fler områden

Specialist? Lite av allt?
Hitta din grej hos oss

Bank och försäkring

Hjälp nya och befintliga kunder att hitta rätt finansiella produkter och trygga försäkringslösningar med hög kvalitet i kundbemötandet. Vanliga roller hos oss finns inom kundsupport, företagstjänster och utveckling av banktjänster.

Corporate Responsibility

Var med och gör ICA ledande inom ansvarsfullt företagande genom att säkerställa att vi följer lagstiftningen och lever upp till våra kunders och intressenters förväntningar och krav. Vanliga CR-områden hos oss är miljö, socialt ansvar och hälsa.

Ekonomi och finans

Framtidssäkra bolaget genom att utveckla och genomföra genomtänkta ekonomiska planer och strategier. Vanliga roller hos oss finns inom skattefrågor, redovisning och treasury.

Fastighets-förvaltning

Lokalisera och planera för nya behovsanpassade lokaler på rätt platser genom ägande, hyra och utveckling av marknadsplatser. Vanliga roller hos oss finns inom projektledning, fastighetsförvaltning, strategi och investeringar och affärsutveckling.

HR

Var med och utveckla ICA till den mest attraktiva och snabbrörliga organisationen genom smarta processer, rätt verktyg för lärande, chefsstöd och talang- och mångfaldsfrågor. Vanliga roller hos oss är HR Business Partner och HR-specialist.

Juridik

Lös affärsmässiga och rättstekniska utmaningar med din juridiska expertis genom att ge rådgivning och hantera frågor kring rättigheter, skyldigheter och privilegier. Vanliga roller hos oss är jurist, bolagsjurist och arbetsrättslig specialist.

Kommunikation

Som kommunikatör har du en viktig roll att kommunicera rätt saker till rätt målgrupper internt och externt genom att analysera behov och välja lämpliga kanaler. Vanliga områden hos oss är internkommunikation, PR och IR.

Projektledning

Som projektledare är du en viktig del av bolagets utveckling genom att driva förändringar som håller tidsplan, specifikationer och budget – och skapar resultat. Vanliga områden för en projektledare hos oss är IT, produktutveckling eller reklam och marknadsföring.

Quality Assurance

Bidra till förbättringar i vårt kvalitetsarbete genom att skapa och upprätthålla kvalitetskrav och utveckla riktlinjer, rutiner och metoder. Hos oss jobbar du vanligtvis med våra produkter och tjänster, eller med kvalitetsöversyn av vårt miljöarbete.

Risk och Compliance

Underlätta riskidentifiering, uppföljning av riskhantering, kontroller och styrningsprocesser genom att skapa fungerande ramverk för regelefterlevnad. Vanliga roller hos oss är Compliance Officer och Compliance Manager.

Möt några medarbetare

emma-lindahl-ux-chef

Emma Lindahl

Chef UX-design på ICA
Micael Dahlén möter Emma Lindahl, chef UX-design, som arbetar med ICAs digitala tjänster. Bland annat ICA-appen, röstassistenten Monica, ICA-sajten, när du scannar i butik och en massa andra coola grejer. Emma berättar om sin resa på ICA och vägen dit. Hon delar sitt intresse för att testa och experimentera med Micael och det hela slutar i en lite annorlunda feedbackövning.

Livet på ICA

Här kan du läsa mer om hur vardagen ser ut hos oss och vad vi arbetar med just nu.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
img1 (på 1)
Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.