img1 (på 1)

Inkludering och mångfald

Vi är helt vanliga människor
img1 (på 1)

Kom som du är, bli den du vill

Apotek Hjärtat är till för alla i samhället. Om våra medarbetare speglar våra kunder har vi bättre möjligheter att att möta marknaden. Den gemensamma kraften och de samlade kunskaperna som tar oss framåt kommer ur våra olikheter, våra skilda perspektiv och det stora engagemang som finns hos alla som jobbar här. Våra medarbetarundersökningar visar att de flesta känner att de kan vara sig själva hos oss. Det tror vi är anledningen till många väljer att stanna länge. Hos oss på Hjärtat finns en trygghet att våga utmana, växa och utvecklas – och möjligheter att förändra och förbättra.

Men vi vet också att inget “bara händer”. Därför driver vi initiativ för att främja ett bättre arbetsklimat där alla har samma förutsättningar. Vi ska fortsätta att jobba framgångsrikt med jämställdhet, men vi kan också bli så mycket mer!


Vi som arbetar här
img1 (på 1)

Testa, lära och utvecklas

Att testa och lära är ett grundbeteende hos oss. Därför är misstag, och att lära av dem, en del av vår kultur. Att tillsammans utvärdera både lyckade och mindre lyckade satsningar är ett verktyg för att utvecklas. Att våga göra detta är ett måste för att bygga en handlingskraftig organisation.
img1 (på 1)
img1 (på 1)

Du finns här för oss och vi finns här för dig

Alla har fördomar. Vad som är utmanande är att bli medveten om dem och aktivt arbeta med dem. Hos oss förs en levande diskussion om detta och hur det påverkar oss i jobbet. Vi vill att alla våra medarbetare reflekterar över sina omedvetna fördomar och ställer sig frågan "Vad kan jag göra för att vara inkluderande?". Du har ett ansvar att uppmärksamma om saker inte är som de ska. Vi har nolltolerans mot diskriminering. Skulle du uppleva otrygghet på jobbet ska du alltid prata med din chef. Vill du vara anonym kan du använda vår våra visselblåsarjänst, eller berätta om dina tankar i vår medarbetarundersökning.

Mer om din framtid hos oss